Ochrana okapů před zamrzáním

Jako jedna z mála firem v České republice Vám můžeme nabídnout tuto novinku. Okapy zničené těžkým sněhem a ledem už budou minulostí.

V zimním období dochází u značného množství budov k hromadění ledu v okapových žlabech a svodech. K žádaným činnostem proto patří montáž systémů protimrazové ochrany pomocí topných kabelů. Vytváření ledu je způsobeno dvěma vlivy: po oslunění střechy odtává sníh a odtékající voda se hromadí ve žlabech, kde zamrzá, anebo při nedokonalé izolaci podkrovních místností je unikajícím teplem prohřívána střešní konstrukce, opět odtává sníh na střeše a odtékající voda zamrzá postupně ve žlabech. Jakmile dojde k úplnému zamrznutí odtoku vody, začne se ve žlabech vytvářet ledová vrstva a následně voda přetékající přes okraj žlabu začne vytvářet ledové rampouchy. Často jde o tak značnou hmotnost, že dojde k nevratné deformaci žlabů. Neodtékající voda také může vzlínat pod střešní krytinu nebo zatéci na fasádu, kde zamrzne a může způsobit značné škody. Ideálním řešením, jak ochránit okapy a střešní svody, je jejich vyhřívání pomocí elektrických topných kabelů. Z důvodů ceny se používají převážně odporové topné kabely s nadřazenou regulací. K upevnění kabelu se používají plastové příchytky nebo ocelová lanka s příchytkami. Proti námraze lze chránit i střechy – střešní úžlabí, okraje střech apod.

 

Zpět na seznam služeb

 

Ochrana okapů před zamrzánímOchrana okapů před zamrzáním

Kontakt
Skroll s.r.o.
Lamačova 27/910
152 00 Praha 5

Telefon: 777 723 456
E-mail: info@skroll.cz
Nezávazný dotaz na cenu